fbpx

Verksamhetsanpassade arbetsmiljöutbildningar för ert företag

Skicka inte iväg chefer, skyddsombud, HR, arbetsledare med flera på arbetsmiljöutbildning – jag kommer till er. Arbetsmiljölagstiftningen sammankopplas med era behov, verksamhet och interndokument för att ni omgående ska ha möjlighet att omsätta lagstiftningen och kunskaperna i praktiken.

Grundläggande arbetsmiljöutbildning

3-dagars verksamhetsanpassad arbetsmiljöutbildning, hos er , för upp till ca 20 deltagare per utbildningstillfälle.
Målet är att deltagarna; chefer, skyddsombud, HR, arbetsledare etcetera ska få en gedigen grund att stå på, för att kunna verka i sina respektive uppdrag. Innan utbildningen har vi ett möte med arbetsgivarrepresentant (chef) samt skyddsombud på er arbetsplats/ert företag. Ni berättar om era behov, verksamhet samt presenterar era interndokument inom arbetsmiljöområdet (om ni har) såsom policy, mål, plan, rutiner, fördelning av arbetsmiljöuppgifter för att de ska kunna inkluderas i utbildningen. Vid behov får ni förslag på kompletterande utbildningsmaterial. Därefter kommer jag ut till er och håller en 3-dagars utbildning innefattande exempelvis:

  • Vad är “bra arbetsmiljö”?
  • Rollerna i arbetsmiljöarbetet
  • Skyddskommitté
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)
  • Riskbedömning i praktiken
  • En arbetsmiljöfrågas väg
  • Arbetsmiljöansvar och straffansvar
  • Definition av fel, tillbud, arbetsskada
  • Olycksfall eller arbetssjukdom?

Pris 34.500 kr exkl moms. (Vid 20 deltagare innebär det 1.725 kr exkl moms per deltagare)

Har du en liten firma? Hör av dig så ser vi på en lösning.

Fördjupningsutbildningar/workshops

All of Life erbjuder även olika fördjupningsutbildningar/workshops såsom:

Ny- eller ombyggnation
Vad behöver du kunna, respektive tänka på, som chef och skyddsombud, för att kunna ta ditt ansvar i processen? Exempelvis ritningsgranskning, verksamhetsanpassning, ventilation, förankring, säkerhet.

Helhetsgrepp på säkerhet och hälsa
Effektivisera och få en gemensam översyn genom att sammanfoga exempelvis friskvård, hälsoarbete med systematiskt arbetsmiljöarbete, systematiskt brandskyddsarbete och verksamhetsskydd.

Ensamarbete samt Våld och hot
Innebär er verksamhet risker utifrån exempelvis hantering verktyg, lokalerna, geografi, höjder, farliga ämnen? Riskerar medarbetarna att bli utsatta för hot, hot om våld eller våld? Hur stora är riskerna? Krävs det åtgärder, rutiner, utbildning – eller räcker det att informera?

Övrigt
Kom med förfrågan. Har All of Life kompetensen så utbildar vi, annars hjälper vi er söka vidare.

Ta kontakt för pris och lämpligt antal deltagare per tillfälle.

Arbetsmiljökonsult

Behöver ni råd och dåd i ert arbetsmiljöarbete? Jag leder riskbedömningar, hjälper er att ta fram eller revidera ert företags arbetsmiljödokument såsom policys, rutiner, riktlinjer, handböcker etc. Allt utifrån relevant arbetsmiljölagstiftning och er verksamhet. 

Ta kontakt för pris.