fbpx

For English, see below.

Fantastisk (och kul) träningsform!

Acroyoga omfamnar och inkluderar så mycket som gör oss glada och friska.
Medvetet och omedvetet. 
Acroyoga innehåller:

  • yogans smidighet och kraft,
  • akrobatikens styrka och samspel,
  • thaimassagens beröring och avslappning.

Vi övar i grupper om minst 3: bas, flygare och passare. Flygningen kan vara antingen aktiv
eller semi-aktiv (terapeutisk).  Acroyoga är ett härligt sätt att träffa  och kommunicera med nya människor eller lära känna bekanta, kollegor, vänner, på ett nytt sätt.

Som AcroBhakti-certifierad lärare i acroyoga leder jag workshops, klasser och yogaretreat i och utanför Sverige.
Ledorden är: Må bra, gör bra, och ha kul när du gör det!


Anmäl dig till befintliga workshops/kurser
Ta kontakt eller se  All of Life på Facebook.

Boka till event såsom 
– företagets personaldag, friskvårdstid
– annorlunda träning, samarbetsövningar för idrottsförening etc
– födelsedag eller möhippa/svensexa*
– festivaler med inriktning hälsa, kropp och själ
Lämplig längd på en workshop är 2-3 timmar. Deltagarna brukar dock inte vilja sluta…:)

Ta kontakt för pris av eventbokning.

*Notera att acroyoga av säkerhetsskäl utövas i nyktert tillstånd.

——————————————————-

Fantastic (and fun) exercise!

Acroyoga embraces and includes much that makes us happy and healthy. Consciously and unconsciously. Acroyoga contains:

  • yoga‘s agility and power,
  • the strength and interplay of acrobatics,
  • thaimassage‘s touch and relaxation.

We practice in groups of at least 3: base, flyer and spotter. The flyer may be either active or semi-active (therapeutic). Acroyoga is a great way to meet and communicate with new people or get to know acquaintances, colleagues, friends, in a new way.

As an AcroBhakti-certified teacher in Acroyoga, I lead workshops, classes and yoga trips in and outside Sweden.
The motto is: Feel good, do good, and have fun while doing it!

Register for existing workshops / courses
Contact or see All of Life on Facebook.

Book for events such as
– company staff day, wellness time
– different training, co-operative exercises for sports clubs etc
– birthday or bridal shower*
– Festivals focusing on health, body and soul

The appropriate length of a workshop is 2-3 hours. However, the participants usually do not want to stop … 🙂

Please contact for price of event booking.

* Note that, for safety reasons, acroyoga will be performed sober.